Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés

Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés

Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzést indít minden tanév őszi félévében.

A képzésről

Részletes információk találhatók a felvi.hu-n.

A részvétel feltétele: a) Kifogástalan beszédkészség. b) Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: beszédtréner, beszédtanácsadó

Szakfelelős/kapcsolattartó: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, dr. Deme Andrea adjunktus

Szakfelelős/kapcsolattartó elérhetőségei: cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, 2. emelet 249; e-mail: deme.andrea@btk.elte.hu

Jelentkezési határidő: minden év május 15.

Jelentkezési lap: ide kattintva elérhető

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz

A képzés kezdete: minden év szeptembere 

Egyéb információk

A szakirányú továbbképzésen történő részvétel feltétele továbbá a felvételi beszélgetésen való megfelelés: A beszélgetés témája a jelentkező motivációja és a tervei. A beszélgetés célja átfogó képet kapni a jelentkezőnek a beszédtréning és beszédtanácsadás végzésére való alkalmasságáról. A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a hallgató alapismereteket szerezzen a beszédprodukció és a beszédpercepció, az anyanyelv-elsajátítás folyamatainak sajátosságairól; szert tegyen határozott értékítéletre, képes legyen mások szóbeli közlésének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni a tervezési, felkészülési folyamatot; megismerje a különböző beszédszituációkhoz kötődő nyelvhasználati szabályszerűségeket; alkalmassá váljon a tömegkommunikációban, a közéletben, az üzleti életben és az előadó-művészetben dolgozó szakemberek szóbeli kommunikációs készségének fejlesztésére. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei a http://www.elte.hu/file/KPR_IV_SZAKIRANYU.pdf címen olvashatóak.

A képzés előadás formátumú kurzusai online végezhetők, a gyakorlati kurzusok alkalmaira várhatóan szombaton, tömbösítve kerül sor.
A képzés helye az ELTE Bölcsészettudományi Karának Trefort-kerti kampusza (cím: Budapest VIII. ker. Múzeum krt. 4/A) és online (MS Teams)

Hallgatóink mondták

Fontos szakmai kérdések, kiemelkedő tudományos háttér, gyakorlati tapasztalatok, praktikus, a mindennapokban használható feladatok és nem utolsó sorban kellemes társaság. Nekem ezt adta a képzés.
Edina, középiskolai magyartanár

Sokkal többet kaptam, mint amiért eredetileg jelentkeztem. Rengeteg területen hasznosítható a megszerzett tudás, nem mellesleg, számomra felért egy önismereti utazással.
Nikolett, kulturális újságíró

Vezetőként úgy érzem, fontos a tiszta, érthető és magabiztos beszéd, napi szinten tartok meetingeket, időnként prezentációkat. Ez a képzés nagyban hozzájárul, hogy fejlődjek, kiscsoportban a gyakorlat elsajátítására koncentrál. A sok hasznos információ mellett egy csodálatos utazás önmagamba, ahol újabb kapukat nyithatok ki a fantasztikus oktatók segítségével. Biztos vagyok benne, hogy munkám során a jövőben hasznosítani tudom majd mindazt, amit itt tanultam, sőt a kollégáimnak is képes leszek egy részét átadni!
Adrienn, Manager 

A beszédtréner, beszédtanácsadó képzésen egy inspiráló, lelkes és támogató közösségben, gyakorlatorientáltan tanulhatom, hogyan segíthetek másokat, hogy "megtalálják a hangjukat" és én is a sajátomat, beszédtrénerként. A változatos kurzusok, hasznos ismeretekkel bővítik a beszéd művelése-oktatása terén szerzett eddigi kompetenciáimat.
Kriszta, színész-beszédtechnika tanár

Ajánlom a képzést a logopédus kollégáknak! A képzés korszerű, tudományos ismeretekkel teszi színesebbé, gazdagabbá naprakészebbé a mindennapok ellátását. Inspiráló közegben, magasan képzett és gyakorlott oktatókkal, egyetemi és professzionális színvonalú oktatással,rugalmas keretek között, tehettünk szert egy új terület elméleti és gyakorlati ismereteire.
Edit, logopédus

A képzés során én magam is tudatosabbá váltam a saját beszédemet illetően, mind elméletben, mind gyakorlatban, illetve rádöbbentem, milyen sokat segíthetek a helyi médiában dolgozóknak, hogy üzenetüket még hitelesebben tudják eljuttatni a muravidéki, zalai és vasi közönségnek.
Annamária, magyar nyelvi szaktanácsadó (Muravidéki Pedagógusok Egyesülete).

Életképek

Életképek

0

/

0

0

/

0