Deme Andrea

Deme Andrea

Dr. Deme Andrea egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: (+36 1) 485 5200/ 5364
Szoba: A/246
E-mail: deme.andrea@btk.elte.hu

Weblap

link

Kutatási területek

a beszéd szegmentális szerkezete és változatossága, nyelvi regiszterek, koartikuláció, szociofonetika, attitűdök a beszéddel kapcsolatosan

Iskolák, tanulmányok

2010-2015 Alkalmazott Nyelvészet, PhD (ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola)
2005-2010

Magyar nyelv és irodalom és kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár, MA (ELTE BTK)

Munkahelyek

2020–  ELTE BTK, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék; Egyetemi adjunktus
2016–2021 MTA–ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport (MTA TKI); Tudományos munkatárs
2016–2020 ELTE BTK, Fonetikai Tanszék; Egyetemi tanársegéd
2013–2016 MTA Nyelvtudományi Intézet, Kísérletes és Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport; Tudományos segédmunkatárs
2012–2013 MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA NyTI Kvantorhatókör Lendület Kutatócsoport; Tudományos segédmunkatárs

Díjak, ösztöndíjak

2021 Kari Publikációs Kiválósági Díj (ELTE BTK)
2021 Az ELTE Ígéretes Kutatója Díj (ELTE BTK)
2021–2022 Új Nemzeti Kiválóság Program ÚNKP-21-5 (ITM NKFIH)
2020–2021 Új Nemzeti Kiválóság Program ÚNKP-20-5 (ITM NKFIH)
2019–2020 Új Nemzeti Kiválóság Program ÚNKP-19-4 (ITM NKFIH)
2019–2021 Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, MTA
2018 Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, Nemzeti Tehetség Program, EMMI
2018 Hermann József Fiatal Kutatói Díj, MTA Nyelvtudományi Intézet
2018 Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA
2015 „Fiatal kutatók félidőben” konferencia, I. díj, MTA
2014 Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat, MTA
2013 Ösztöndíj tanulmányút megvalósítására Stockholmba, Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary program, Balassi Intézet
2010–2013 PhD ösztöndíj, Magyar Állami Ösztöndíj
2011, 2012 Tudományszervezési és Kutatási Pályázat, ELTE BTK (3 alkalommal)

Pályázatok, részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként (az utóbbi öt évben)

2020–2021 Vezető kutató – A magánhangzó -készlet sűrűségének hatása a magánhangzók variabilitására: összevető artikulációs és az akusztikai elemzések, ELTE – Univeristät zu Köln, TKA – DAAD kutatócsere-program
2020–2021 kutató, Tématerületi kiválósági pályázat
2019–2020 kutató, Tématerületi kiválósági pályázat
2018–2021 kutató, „Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben.” (Vezető kutató: Kas Bence, MTA Nyelvtudományi Intézet)
2017–2022 részvétel az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport: „Összehasonlító agyi képalkotás emlősökben” mukájában (Vezető kutató: Andics Attila, ELTE TTK Etológia tanszék)
2016–2021 kutató, MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport. (Vezető kutató: Markó Alexandra, ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék)
2016–2019  kutató, „A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői.” OTKA 115385 (Vezető kutató: Winkler István, MTA Természettudományi Kutatóközpont)
2014–2016 kutató, „A prozódiai szerkezet formája és funkciója a magyarban és a németben.” MTA Nyelvtudományi Intézet – Ludwig-Maximilians-Universität München, Németország, TKA–DAAD kutatócsere-program
2014–2016 kutató, „A magyar és német magánhangzók artikulációjának és akusztikai szerkezetének vizsgálata magas alapfrekvenciájú szopránéneklésben elektromágneses artikulográffal, ultrahanggal és az akusztikai jel inverz filterezésével.” ELTE – Univeristät zu Köln, Németország, TKA–DAAD kutatócsere-program

Oktatott tárgyak

Fonetikai és beszédtudományi, kutatásmódszertani, kutatásetikai, alkalmazott nyelvészeti, beszédtechnikai, kommunikációtechnikai, oktatásmódszertani témájú kurzusok, kutatói szemináriumok.
A Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés képzésfelelőse.

Publikációk

mtmt