Bemutatkozás

Bemutatkozás

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet legfiatalabb tanszéke, amely 2019 nyarán jött létre az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a Fonetikai Tanszék egyesülésével. Külön-külön mindkét tanszék komoly múltra tekintett vissza.

Az alkalmazott nyelvészet a társadalmi kérdések nyelvi eszközökkel történő megoldását tűzi ki célul. Ennek megfelelően a nyelvhasználat társadalmi beágyazottságából kiindulva oktatjuk az alkalmazott nyelvészet különböző területeit: szociolingvisztikát, diskurzuselemzést, szaknyelvi kommunikációt stb., a hallgatókat értő, kritikus gondolkodásra és önálló problémamegoldásra készítve fel a nyelvvel és nyelvhasználattal kapcsolatos területeken. A tanszék általános és alkalmazott nyelvészeti, illetve alkalmazott nyelvészeti jogelődjén számos olyan hallgató végzett, akik a tudományos életben, a felsőoktatásban vagy céges környezetben értek és érnek el sikereket. 

A beszédtudományok (így a fonetika és a pszicholingvisztika) a hangzó nyelv használatát és megvalósulását vizsgálják kísérletes eszközökkel, melyhez gyakran a természettudományok módszereit hívják segítségül. Éppen ezért a képzéseinken és a tanszék oktatói által tartott kurzusokon általában is nagy hangsúlyt kap a tudományos módszertan, kutatásmódszertan, illetve kutatásetikai kérdések. 

A tanszék tagjai jelen vannak a hazai és nemzetközi tudományos életben, oktatói, kutatói és közéleti munkájukat számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el.

Tanszékünk az MNyFI, illetve az ELTE honlapján.