Beszédtudomány mesterképzés

Beszédtudomány mesterképzés

Az ELTE Beszédtudomány mesterszakján a hallgatók megismerkedhetnek a beszéd létrehozásának és feldolgozásának alapvetéseivel és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásai lehetőségeivel, illetve a beszédtudományok kapcsolódásaival a rokon területekhez (pl. a fonológiához, a logopédiához, a beszédtechnológiához).

A hallgatók tanulmányaik során a beszédtudományok széles spektrumába nyernek betekintést, és a szakterületednek legalább egy résztémájában (artikulációs fonetika, zöngeképzés, koartikuláció, akusztikai fonetika, a beszéd szupraszegmentális elemei, beszédpercepció) alaposabban is elmélyülnek. Képesekká válnak önállóan és kritikai szempontokat érvényesítve feltárni az egyes témák hátterét és összefüggéseit, és egyénileg, illetve csoportban önálló kutatómunkát folytatni.

A képzés bemutatkozása a Kari honlapon.

A képzés mintatanterve az Kari honlapon. 

Életképek

Életképek

0

/

0

0

/

0