Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2.

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2. konferencia -- Felhívás

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2. konferencia -- Felhívás
11/10 - 11/09

2021. november 10. - 2021. november 09.

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem

11/10 - 11/09

2021. november 10. - 2021. november 09.

ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem


Az ELTE BTK MNYFI Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának támogatásával szakmai konferenciát szervez

Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig 2.

címmel.

A konferencia időpontja: 2022. február 2. (szerda). Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, kari tanácsterem.

Szeretettel várjuk a konferencián a gyermeknyelvvel, az anyanyelv-elsajátítás korai és kései szakaszaival, illetve a kamaszok nyelvével foglalkozó oktatókat, kutatókat, doktoranduszokat és hallgatókat.

A konferencia főbb témakörei:

  • az anyanyelv-elsajátítás kezdeti szakaszai,
  • a dajkanyelv jellemzői és hatása az anyanyelv-elsajátításra,
  • óvodások és/vagy kisiskolások beszédének fonetikai és pszicholingvisztikai sajátosságai,
  • kamaszkori beszédsajátosságok,
  • a beszéd grammatikai komplexitásának fejlődése kisgyermekkortól felnőttkorig,
  • a szókincs fejlődése kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig,
  • a pragmatikai kompetencia fejlődése fiatal felnőttkorig,
  • atipikus anyanyelv-elsajátítás,
  • gyermeknyelvi beszédadatbázisok,
  • további vonatkozások a nyelvészeti bármely területéről.

A konferencia szervezői: Bóna Judit, Jordanidisz Ágnes, Murányi Sarolta, Zemán Andrea Anna

Az előadások tervezett hossza 15 perc. Az előadásokat vita, megbeszélés követi. Lehetőséget adunk hallgatói előadásokra is. Nagyszámú jelentkezés esetén párhuzamos szekciókat és/vagy poszterszekciókat is szervezünk.

A konferenciára az EasyChair rendszerén keresztül lehet absztraktot benyújtani, amelynek terjedelme legfeljebb 300 szó: https://easychair.org/my/conference?conf=nyelvfejlds2022

A konferenciát jelenléti formában szeretnénk megrendezni, de amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé, online módon, a Zoomon keresztül bonyolítjuk le.

Egyéb kérdéseiket a bona.judit@btk.elte.hu címen várjuk.

A jelentkezés határideje: 2021. november 9.

A jelentkezések elfogadásáról 2021. december 13-ig értesítjük a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2022. december 31-ig tesszük közzé.

A konferencia anyagát válogatás és lektorálás után digitális formában, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetjük meg várhatóan 2022 nyarán. A tanulmányokat 2022. február 23-ig a később megadott stíluslap szerint kell elkészíteni. A szerkesztők a formai szempontból nem megfelelő munkákat nem fogadják el.

A konferencián nincs részvételi díj. Amennyiben nem kíván előadni, de hallgatóságként részt venne a konferencián, kérjük, akkor is regisztráljon a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQVrBm9k1gK8HWDwcQaNGkR5jUn5qWVbp3cwETKNiFxjZHNg/viewform?usp=sf_link  űrlapon 2022. január 24-ig.