Ladányi Mária

Ladányi Mária

Dr. Ladányi Mária professor emeritus
Telefon/Mellék: 411-6500/5420
Szoba: D/fszt. 29.
E-mail: ladanyi.maria@btk.elte.hu

Weblap 

link  

Kutatási területek

leíró és elméleti nyelvészet (morfológia, szóképzés, igekötőzés, produktivitás, igeszemantika)

Iskolák, tanulmányok

Végzettség:

1984 kitüntetéses általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó (ELTE BTK)
1977 kitüntetéses magyar–orosz szakos középiskolai tanár (ELTE BTK)

Megszerzett fokozatok:

1980 egyetemi (bölcsész)doktor (ELTE BTK)
1994 a nyelvtudomány kandidátusa (CSc) (MTA)
2006 habilitált doktor (ELTE BTK)
2010 a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc) (MTA)

Munkahelyek

2019 óta professor emeritus 
2019 egyetemi tanár az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén
2012-- 2019 egyetemi tanár (2010. március 1.-2019. június 30.: egyben tanszékvezető) az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén
1995-2012 egyetemi (2006-tól habilitált egyetemi) docens az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén (2005-ig a tanszék neve: Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)
1990–1995 egyetemi adjunktus az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén
1981–1990 tudományos munkatárs az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén (közben 1984–1987 között: gyes)
1977–1981 a csepeli Kossuth Lajos Ipari Szakközépiskola magyar–orosz szakos tanára

Díjak, ösztöndíjak

Díjak:

2019 az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme (egyetemi kitüntetés)
2014 Pro Universitate (ezüst fokozat) (egyetemi kitüntetés)
1978 Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (miniszteri kitüntetés)
1975 Magyar Nyelvész TDK 1. helyezés (Ladányi Mária – Szilvás Izabella: Cegléd regionális köznyelvének vizsgálata)

Ösztöndíjak:

2005 egy hónapos Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs 
2004 öt hónapos Hajdú Péter kutató ösztöndíj (MTA Nyelvtudományi Intézete)
2001–2002 hathetes Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs
2000–2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1999 két hónapos Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs
1998 a 32öu15 számú OMAA-projekt keretében egy hónapos ösztöndíj, Bécs
1997/98 tíz hónapos Telegdi Zsigmond Ösztöndíj
1997 egy hónapos Collegium Hungaricum Ösztöndíj, Bécs
1995 két hónapos „Advanced Study Fellowship” a hollandiai NIAS-ban (Netherlands
Institute for Advanced Studies, Wassenaar).
1977–1979 fiatal, gyakorló középiskolai tanároknak meghirdetett ösztöndíj “Társadalmi szempontok az élő magyar nyelv kutatásában” címmel, MTA Nyelvtudományi Intézete

Pályázatok, részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként (az utóbbi öt évben)

2018–     “A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás”. Az ELTE DiAGram Központ  NKFI által támogatott kutatása. Vezető: Tolcsvai Nagy Gábor akadémikus.

Oktatott tárgyak

Jelenleg csak doktori konzultációkat tart, és a doktori képzés vizsgabizottságaiban (komplex vizsgák, házi és nyilvános védések) vesz részt. 

Korábbi oktatási tevékenysége az ELTE BTK-n:
előadások és szemináriumok általános/elméleti nyelvészeti, leíró nyelvészeti, illetve alkalmazott nyelvészeti témákból osztatlan képzésben, illetve alap- és mesterszakon
doktori órák elméleti nyelvészeti, morfológiai és szociolingvisztikai témákban  
speciális kollégiumok a nyelvelmélet, a szóképzési morfológia és az igeszemantika témaköréből

Publikációk

mtmt

Önéletrajz

link