Gósy Mária

Gósy Mária

Dr. Gósy Mária egyetemi tanár
Telefon/Mellék: +36 1 485 5200/5218
Szoba: A/250
E-mail: gosy.maria@btk.elte.hu

Kutatási területek

a beszéd időzítési sajátosságai, megakadásjelenségek, beszédpercepció, anyanyelv-elsajátítás

Iskolák, tanulmányok

2009, 2012, 2015 jelölés az akadémia levelező tagságára
1996 habilitáció (Pécsi Tudományegyetem)
1994 akadémiai doktori fokozat (nyelvtudomány doktora/MTA doktora)
1991 kutatóprofesszor az eindhoveni Percepciós Kutatóintézetben (Hollandia)
1987 tudományos kutató a Massachusetts Institute of Technology (USA) beszédkutató laboratóriumában
1986 kandidátusi fokozat (MTA)
1983 speciális szakképzés a Heim Pál Gyermekkórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán
1977 egyetemi doktori vizsga (ELTE, summa cum laude minősítés)
1975 ELTE BTK Kar magyar–orosz szak

Munkahelyek

MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály (1975–2021), tudományos osztályvezető (1997–2019), Nyelvtudományi Kutatóközpont (2021–jelenleg is)
2002–2022: ELTE BTK Fonetikai Tanszék, professzor; tanszékvezető (2002–2017)

Díjak, ösztöndíjak

2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Cziráky Antal-díj kitüntetés
2012 Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés
2011 Pro Neophilologia in Hungaria Érdemérem
2008 Akadémiai Díj
2008 Bárczi Gusztáv Emlékérem
2004 Brassai Emlékérem
2000 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1994 az OPAKFI Tudományos Egyesület Békésy György-díja
1993 a Fül-Orr-Gége Szakmai Kollégium Audiológiai Szekciójának Békésy György Díja
1990 Kempelen Farkas Emlékérem
1986 MTA Ifjúsági Díj

Pályázatok, részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként (az utóbbi öt évben)

OTKA-pályázatok résztvevője, négynek a vezetője (2000–2018)

Oktatott tárgyak

Fonetika, pszicholingvisztika, beszédprodukció, beszédpercepció, anyanyelv-elsajátítás, mentális lexikon, kutatásmódszertan, disszertációírás

Publikációk

mtmt