Constantinovitsné Vladár Zsuzsa

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa

Constantinovitsné Vladár Zsuzsa tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5185
Szoba: D/fszt. 26.
E-mail: vladar.zsuzsa@btk.elte.hu

Kutatási területek

terminológia, korai grammatikák és nyelvhasonlítások

Iskolák, tanulmányok

2014 habilitáció ELTE 
2004 PhD magyar nyelvészet ELTE 
1985 általános és alkalmazott nyelvészet szakos előadó ELTE
1984 latin nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE
1984 magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ELTE

Munkahelyek

1985-1990 ELTE egyetemi tanársegéd
1990-2015 ELTE egyetemi adjunktus
2015- ELTE docens
2002–2003 Pannon Egyetem egyetemi adjunktus
1998–1999 PPKE óraadó

Díjak, ösztöndíjak

Fokos-Fuchs Dávid-díj

Pályázatok, részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként (az utóbbi öt évben)

Funktionale Typologie in der Sprachdidaktik (Hegedűs Rita, Humbold Universität zu Berlin 2019) projektrészvétel
Science History, Connectivity and Co-operation. The 250th anniversary of the Venus transit 1769 (Royal Norwegian Embassy – MTA – Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 2019) részvétel

Oktatott tárgyak

Bevezetés a nyelvtudományba, A magyar nyelv története, Terminológia, Szakmai kommunikáció, Kutatásmódszertan

Publikációk

mtmt