Bóna Judit

Bóna Judit

Dr. Bóna Judit egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5189
Szoba: A/249
E-mail: bona.judit@btk.elte.hu

Kutatási területek

a beszéd életkori jellemzői, fluenciája, beszéd- és nyelvi zavarok, neurodegeneratív betegségek beszédbeli tünete

Iskolák, tanulmányok

2014 habilitáció
2007 PhD-fokozat, summa cum laude minősítéssel
2002–2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészeti doktori program
1997–2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar–olasz szak

Munkahelyek

2021- tudományos és kutatásszervezési ügyekért felelős dékánhelyettes, ELTE BTK
2020-   a Kari Tanács tagja, ELTE BTK
2020–2021  innovációért felelős dékáni megbízott, ELTE BTK
2020- intézetigazgató-helyettes, ELTE BTK MNYFI
2020-   az Intézeti Tanács választott tagja, ELTE BTK MYFI
2015- egyetemi docens, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék (2019-ig Fonetikai Tanszék)
2012–2017 megbízott előadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
2009–2015 egyetemi adjunktus, ELTE BTK Fonetikai Tanszék
2002–2009 egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Díjak, ösztöndíjak

2021 Kazinczy-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)
2021 Kari Publikációs Kiválósági Díj (ELTE BTK)
2020 Kari Publikációs Kiválósági Díj (ELTE BTK)
2020 Cziráky Antal-díj (ELTE BTK)
2019                 Kempelen Farkas emlékérem (MFFLT)
2018 Az ELTE Ígéretes Kutatója
2017–2018 posztdoktori ösztöndíj, Új Nemzeti Kiválóság Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma (kiválóan megfelelt minősítéssel)
2017 Bolyai-plakett (Magyar Tudományos Akadémia)
2013 Bolyai emléklap (Magyar Tudományos Akadémia)
2013 Herman József Fiatal Kutatói Díj (MTA Nyelvtudományi Intézet)
2013–2016 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00503/13/1), Magyar Tudományos Akadémia (kiemelkedő minősítéssel)
2009–2012 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00041/09/1), Magyar Tudományos Akadémia (kiemelkedő minősítéssel)
2007 Junior Príma-díj, magyar oktatás és köznevelés kategória (Prima Primissima Alapítvány és Vodafone Hungary)

Külföldi ösztöndíjak

2013 Erasmus oktatói mobilitás (University College London)
2003 nyelvtanár-asszisztensi ösztöndíj Torinóban (olasz nyelvű középiskolai tanórák tartása a magyar nyelvről, irodalomról, kultúráról; Socrates/Comenius)
2001 nyári egyetem Rómában (MÖB ösztöndíj)

Pályázatok, részvétel kutatócsoportokban, projektekben, nemzetközi együttműködésekben kutatóként (az utóbbi öt évben)

2021- részvétel a MILAB munkájában, a Parkinson-kór beszédbeli tüneteit vizsgáló alprojektben
2021- 2019-senior kutató, MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport
2019- csoportvezető (magyar nyelvészet), Tématerületi Kiválósági Program
2019- senior kutató, NKFIH-K-19 pályázat, projektszám: K-132460
2018- senior kutató, NKFIH-K-18 pályázat, projektszám: K-128810
2016–2021 vezető kutató, NKFIH-K-16 pályázat, projektszám: K-120234

Oktatott tárgyak

Fonetika, pszicholingvisztika, alkalmazott pszicholingvisztika, kutatói szemináriumok stb.

Publikációk

mtmt