Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék nyilatkozata a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának támogatásáról

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék szakmai közössége csatlakozik a Mai Magyar Nyelvi Tanszék nyilatkozatához.

Ennek értelmében szakmai és erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk a Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának állásfoglalását. Egyetértünk a szerkesztőbizottság azon kezdeményezésével, hogy a folyóirat alapítói joga a befogadására készen álló ELTE BTK-hoz kerüljön.

Budapest, 2021. október 12.

2021.10.11.