Szerkesztett kötetekben a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai

Szerkesztett kötetekben a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai
06/11 - 09/26

2020. június 11.

06/11 - 09/26

2020. június 11. - 2021. szeptember 26.


A XXVII MANYE-konferenciát 2019 tavaszán szervezték meg a Károli Gáspár Református Egyetemen. A nagyszabású rendezvény előadásai írott formában az Akadémiai Kiadónál látnak napvilágot, öt szerkesztett kötetben, amelyek közül néhány létrehozásában szerzőként, szerkesztőként a tanszékünk munkatársai is közreműködtek:

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Fóris Ágota, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/2.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. III. Fonetika. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/3.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Bölcskei Andrea, Heltai János Imre (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/4.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (főszerk.), Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. V. Nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/5.) Budapest: Akadémiai Kiadó.

A kötetek elérhetők a mersz.hu oldalon.