"Szép magyar beszéd verseny" - ezúttal online

09/24

2020. szeptember 24.

09/24

2020. szeptember 24. -


Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke meghirdeti a Kazinczy-verseny ELTE-s fordulóját, melyre szeptember 21-ig bármelyik kar hallgatója nevezhet.

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett, idén 79. alkalommal megrendezett versenyének célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A verseny ELTE-s fordulójának helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, a legjobbak pedig képviselhetik egyetemünket az országos döntőn.

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon vá­lasztják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny nap­ján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák ma­gukkal a szabadon vá­lasztott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!

 A SEK hallgatóinak külön szerveznek Szombathelyen versenyt, így nem kell Budapestre utazniuk az egyetemi fordulóra.

Jelentkezni lehet e-mailben a bona.judit@btk.elte.hu címen. Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 21.