ONLINE pedagógus-továbbképzés Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése címmel

ONLINE pedagógus-továbbképzés Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése címmel
11/12

2020. november 12.

online

11/12

2020. november 12. -

online


Szóbeli bántalmazás – A nyelvi agresszió leleplezése címmel 8 órás, tanúsítványt nyújtó, nem akkreditált, ONLINE pedagógus-továbbképzés

A képzés a nehezen felismerhető verbális agresszió témáját járja körül, s választ ad arra, hogyan tudjuk mindezt beazonosítani. A nyelvi agresszió vizsgálatára az alábbi színtereken kerül sor: családon belül, párkapcsolaton belül, munkahelyen, pedagógusok és diákok között. A diákok verbálisan vagy fizikailag is bántalmazó magatartásának hátterében olyan szocializációs hátteret kell feltételeznünk, amelyben a fájdalmat okozó kommunikáció természetes, megengedhető. A bántalmazó kommunikációs kontextusok azonosítása, megnevezése ezért egyszerre segíti a nevelési feladatok ellátására való felkészülést, a szakmai személyiségfejlődést és a kapcsolati sérüléseket, áldozattá válást okozó bántalmazó kommunikáció prevenciójára alkalmas attitűd kialakítását. A pedagógusok és a diákok közti kommunikáció is újraértelmezendő ezen attitűd mentén.

A képzés ajánlott pedagógusok és nem pedagógusok számára, mivel a fájdalmat okozó kommunikációval az élet minden területén valamennyien találkozunk. A képzés interaktív és gyakorlati megközelítésű: a képzésen részt vevők szóbeli bántalmazással kapcsolatos (saját) élményeinek felismerésében és kezelésében nyújt segítséget.

A képzés további témakörei:

A verbális agresszió minden esetben szándékos/tudatos, avagy lehet-e nem szándékos? Szubjektív-e annak eldöntése, hogy egy megnyilatkozás verbális agressziónak minősül-e, avagy nem? Eldönthetőek ezek az előző kérdések pusztán a nyelvi viselkedés megvizsgálásával? Milyen nyelvi kísérőjelenségei vannak a bántalmazás folyamatának, s ezek hogyan segítenek bennünket annak leleplezésében? Milyen nyelvi jelenségek okozzák a szekunder sérüléseket? Okozhatjuk-e ezeket magunknak?

Előadó: Dr. Borbás Gabriella Dóra egyetemi adjunktus, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

A továbbképzés időpontja: 2020. november 12. csütörtök 9:00–15:50

A továbbképzés módja: Online, MS TEAMS felületen

Továbbképzésre jelentkezők száma: minimum 10 fő, maximum 50 fő

A továbbképzés regisztrációköteles.

Regisztrációs díj és egyben a tanfolyam ára: 10 000 Ft/fő

(A pedagógusok számára kötelezően megszerzendő 120 kredit legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető nem akkreditált képzésben való részvétellel.)

A továbbképzés indulásáról a www.barczi.elte.hu honlapon és a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Facebook-oldalán értesítik az érdeklődőket, illetve információkért kereshetik a gytk@barczi.elte.hu e-mail címet is.

JELENTKEZÉS: https://barczi.elte.hu/content/szobeli-bantalmazas-a-nyelvi-agresszio-leleplezese.t.1997