Megjelent a Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig című kötet

Megjelent a Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig című kötet
08/16

2020. augusztus 16.

08/16

2020. augusztus 16. -


Bóna Judit és Krepsz Valéria szerkesztésében megjelent a NYELVFEJLŐDÉS CSECSEMŐKORTÓL KAMASZKORIG című kötet az ELTE Eötvös Kiadónál (2020)

Az elmúlt néhány évtizedben a gyermeknyelv elemzése mind a nyelvelméleti vizsgálatoknak, mind a gyakorlati szakemberek érdeklődésének fókuszába került. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata egyidejűleg több tudományterületet érintő problémát vet fel, így összekapcsolódik például nyelvészeti, pszichológiai, pedagógiai és gyógypedagógiai kérdésekkel.
A jelen kötet tanulmányai számos kutatási területre kiterjednek: az empirikus elemzések a csecsemők első hangadásaitól egészen a kamaszkorig foglalkoznak különböző nyelvészeti jelenségekkel,  az alkalmazott módszertani eljárások között egyaránt előfordulnak pragmatikai, fonetikai, pszicholingvisztikai, fonológiai és szintaktikai megközelítések. A kutatások során a környezet hatását, illetve a tipikustól eltérő nyelvfejlődési mintázatokat is figyelembe veszik és vizsgálják a szakemberek.
A kötetben bemutatott eredmények új elemekkel bővíthetik a kutatók, egyetemi hallgatók, gyakorlati szakemberek ismereteit, de hasznos tudást jelenthetnek az anyanyelv-elsajátítás fejlődése iránt érdeklődő laikusok és a szülők számára is.

A kötet ingyenesen elérhető és letölthető az ELTE READER-en: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/bona-judit-krepsz-valeria-szerk-nyelvfejlodes-csecsemokortol-kamaszkorig/