Megjelent A grammatikától a retorikáig című kötet Vladár Zsuzsa tiszteletére

Megjelent A grammatikától a retorikáig című kötet Vladár Zsuzsa tiszteletére
07/21

2021. július 21.

07/21

2021. július 21. -


Megjelent A grammatikától a retorikáig című tanulmánykötet Havas Ferenc, Horváth Katalin, Hrenek Éva és Ladányi Mária szerkesztésében.

Tanulmánykötetünk tematikailag meglehetősen változatos. A tematikai sokszínűséget az indokolja, hogy olyan nyelvészeti tanulmánykötetről van szó, amelyet Constantinovitsné Vladár Zsuzsa kolléganőnknek, az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke habilitált egyetemi docensének tiszteletére állítottunk össze 60. születésnapja alkalmából. Ünnepeltünk maga is több nyelvészeti terület (grammatika, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet, klasszikus latin, forráskutatás és forráskiadás, kutatásmódszertan, terminológia, retorika) művelője. A kötet címe, A grammatikától a retorikáig ezt a sokféle nyelvészeti területet fogja össze – hiszen a kötet szerzői kutatásaiknak nagyrészt azokat a vetületeit foglalták tanulmányba, amelyek a Vladár Zsuzsa által is művelt területekhez, illetve a munkássága során általa is érintett témákhoz kapcsolódnak.

A kötet elérhető az ELTE Readeren.