Elhalasztva: Empirikus társalgáskutatások Magyarországon szimpózium

Elhalasztva: Empirikus társalgáskutatások Magyarországon szimpózium
09/26

2021. szeptember 26.

Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

09/26

2021. szeptember 26. -

Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.


A szimpóziumot a járványhelyzet miatt bizonytalan időre elhalasztották.
 
Empirikus társalgáskutatások Magyarországon címmel szimpóziumra invitálják az érdeklődőket a Nyelvtudományi Intézet munkatársai ( https://fonetika-es-tarsalgaskutatas.webnode.hu/empirikus-tarsalgaskutatasok-magyarorszagon/).
Időpont: 2020. szeptember 18. (péntek). Helyszín: Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.
A konferencia célja, hogy fórumot biztosítsanak a társalgások elemzésével foglalkozó kutatók szakmai diskurzusára, a különböző tudományterületek összekapcsolására és a legújabb kutatási eredmények bemutatására. A szimpózium szakmai programja plenáris előadásokból és konferencia-előadásokból áll.
A konferencia formája (online vagy offline, esetleg szabadtéri) szeptemberben lesz végleges az aktuális járványhelyzetnek megfelelően.
A részvétel a hallgatóságnak ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők részvételi szándékukat a tarsalgas.elemzes@gmail.com címen jelezzék 2020. augusztus 31-ig.

 

PROGRAM:

8:30–9:30 Regisztráció

9:30–9:45 Prószéky Gábor: Köszöntő és megnyitó

9:45–15:00 Plenáris előadások

9:45–10:15 Pléh Csaba: A társalgáselemzés az elméletek és tények között

10:15–10:45 Markó Alexandra: Fonetikai szempontok a társalgáselemzésben

10:45–10:15 Németh T. Enikő: Implicit pragmatikai jelenségek vizsgálati lehetőségei szóbeli diskurzusokban: módszertani problémák

11:15–11:25 vita

11:25–11:40 szünet

11:40–12:10 Hunyadi László – Szekrényes István: A HuComTech multimodális élőnyelvi korpusz

12:10–12:40 Furkó Péter: Újrafogalmazást jelölő diskurzusjelölők variációs pragmatikai elemzése

12:40–12:50 vita

12:50–13:30 szendvicsebéd

13:30–14:00 Schirm Anita: A diskurzusjelölők mint érzelemkifejező eszközök – egy call centeres korpusz adatai alapján

14:00–14:30 Bodó Csanád: Hétköznapi társalgások kritikai szociolingvisztikai elemzése

14:30–15:00 Boronkai Dóra: A társalgáselemzés mint alkalmazott tudomány

15:00–15:10 vita

15:10–15:30 szünet

15:30–17:00 Fókuszált multimodális prezentációk

Asztalos Anikó: A tanulói megnyilatkozások differenciálása

Bencze Norbert: Nők és férfiak az első randin

Bóna Judit: Önjavítások narratívákban és társalgásokban Dér Csilla Ilona – Huszár Anna: A szerintem véleményjelölő pragmatikofonetikai elemzése spontán társalgásokban

Gyarmathy Dorottya: A szünettartási stratégiák alakulása a társalgó partner személyének függvényében

Horváth Viktória – Bóna Judit – Dér Csilla Ilona – Gyarmathy Dorottya – Hámori Ágnes – Krepsz Valéria – Weidl Zsófia: Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései – a fonetika és a társalgáselemzés találkozása

Hoss Alexandra: A társas interakciók, pragmatikai képességek mérési lehetőségei a (klinikai) gyakorlatban

Huszár Anna – Krepsz Valéria: Közlések fonetikai-pragmatikai sajátosságai a beszélők számának függvényében

Illés Tekla: Változó világ, tradicionális szokások – Bókokra adott válaszok elemzése online, illetve személyes kommunikáció során

Kohári Anna – Deme Andrea – Uwe D. Reichel – Szalontai Ádám – Mády Katalin: Tartalmas és funkciószavak időtartama csecsemőkhöz szóló beszédben

Kuna Ágnes: „Szedjem, vagy ne szedjem?” – A változás nyelvészeti elemzése az orvos-beteg kommunikációban

Németh Zsuzsanna: Implikatúrák kutatása a konverzációelemzés elméleti keretének segítségével

Weidl Zsófia: A hát diskurzusjelölő megjelenése középiskolások egyet nem értéseiben

17:00– Fogadás

A szimpózium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K-128810 számú, Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései című pályázat keretében valósul meg.