Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés: jelentkezés a 2021/2022 tanévre

Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés: jelentkezés a 2021/2022 tanévre
04/16 - 06/10

2021. április 16. - 2021. június 10.

online

04/16 - 06/10

2021. április 16. - 2021. június 10.

online


Meghosszabbított jelentkezési határidő június 10-ig!!!

Az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke Beszédtréner, beszédtanácsadó szakirányú továbbképzést indít a 2021/2022 tanévben.

Részletes információk találhatók a felvi.hu-n.

A részvétel feltétele: a) kifogástalan beszédkészség; b) legalább alapképzési szakon szerzett oklevél a következő képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; hitéleti képzés

A szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: beszédtréner, beszédtanácsadó

Szakfelelős/kapcsolattartó: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, dr. Markó Alexandra docens

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, 250.; telefon: +36 (1) 485 5200/5218; e-mail: marko.alexandra@btk.elte.hu

Jelentkezési határidő: 2021. május 15.

Jelentkezési lap: itt

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz

A képzés kezdete: 2021.09.06.

Egyéb információk:

A szakirányú továbbképzésen történő részvétel feltétele továbbá a felvételi beszélgetésen való megfelelés: A beszélgetés témája a jelentkező motivációja és a tervei. A beszélgetés célja átfogó képet kapni a jelentkezőnek a beszédtréning és beszédtanácsadás végzésére való alkalmasságáról. A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a hallgató alapismereteket szerezzen a beszédprodukció és a beszédpercepció, az anyanyelv-elsajátítás folyamatainak sajátosságairól és zavarairól; szert tegyen határozott értékítéletre, képes legyen mások szóbeli közlésének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni a tervezési, felkészülési folyamatot; megismerje a különböző beszédszituációkhoz kötődő nyelvhasználati szabályszerűségeket; alkalmassá váljon a tömegkommunikációban, a közéletben, az üzleti életben és az előadó-művészetben a szakemberek szóbeli kommunikációs készségének fejlesztésére.

A képzés előadás formátumú kurzusai online végezhetők, a gyakorlati kurzusok alkalmaira a hallgatókkal egyeztetett időpontokban, tömbösítve kerül sor.
A képzés helye az ELTE Bölcsészettudományi Karának Trefort-kerti kampusza (cím: Budapest VIII. ker. Múzeum krt. 4/A) és online (MS Teams).